Finetrading Využití v praxi Kontakt

Využití v praxi

Financování zboží

U tuzemského obchodu vyrovnává finetrading zájmy dodavatelů a klientů. Odnepaměti má dodavatel zájem na tom, aby byla pohledávka rychle zaplacena. Kupující na druhé straně má zájem na tom, aby lhůta splatnosti byla co nejdelší. Finetrader vstupuje se svou nabídkou do obchodu jako instance, která tyto protikladné zájmy obou partnerů dokáže uspokojit.
U financování zboží se finetrader postará jako obchodník o okamžité zaplacení pohledávky. Kupující klient přitom může zcela využít definované lhůty splatnosti. Finetrader nabízí v zásadě lhůty splatnosti až 6 měsíců u spotřebního zboží a až 12 měsíců u investičních statků.
Tímto způsobem dosáhnou oba obchodní partneři toho, že se při svých obchodních vztazích mohou koncentrovat pouze na to podstatné.

Financování dováženého zboží

S narůstající globalizací stále nabývá na významu obchod se zahraničními partnery. Obchodní vztahy s partnery roztroušenými po celém světě přináší mnoho výhod, tyto vazby ale také představují často nové výzvy pro firmu jako takovou. Finetradingová společnost se stará o to, aby oba partneři mohli být klidní ve všech otázkách týkajících se finančního vypořádání.
Finetrader nabízí flexibilní financování objednaného zboží a surovin. Tímto způsobem dostane kupující strana zboží přesně v ten moment, kdy jej potřebuje. Finetrader zaplatí dodavateli v zahraničí okamžitě v momentě odeslání zboží, nikoliv teprve při doručení zboží do firmy kupujícího. Navíc převezmeme v rámci rozsáhlého pojištění úvěrových rizik zpravidla veškerá rizika výpadku s tímto spojená.
Díky tomuto se kupující může při svých zahraničních obchodních aktivitách koncentrovat na podstatu samotného obchodu.

Financování zboží na skladě

Sklad náhradních dílů váže Váš kapitál a ohrožuje Vaši likviditu. Chcete-li si ovšem udržet klienty a zakázky, pak je určitá zásoba náhradních dílů nepostradatelnou součástí podnikové strategie. Finetrading nabízí možnost jak zajišťovat tento servis pro Vaše klienty i v budoucnu, aniž by byla ohrožena finanční flexibilita Vašeho podniku.
Postup je jednoduchý: Jako obvykle vedete dál svá jednání s Vašimi dodavateli a klienty. Nově ovšem vstupuje do procesu finetradingová společnost jako obchodní článek. Tato nakoupí náhradní díly a tyto v budoucnu prodá Vašim klientům. Tento způsob Vám otevírá nové možnosti pro Vaše hlavní obchodní aktivity. Používejte svůj vlastní kapitál tam, kde dosáhnete jeho nejvyššího zhodnocení.

image002