Finetrading Využití v praxi Kontakt

Finetrading

 

Finetrading – co to je?

Jedná se o inovativní nástroj určený k předfinancování nákupů Vaší firmy. Není vždy nutné a účelné mít vlastní likvidní prostředky firmy vázané ve skladových zásobách, ve zboží, či v náhradních dílech nebo v surovinách na cestě. Finetrading je ideálním nástrojem financování všude tam, kde se banky chovají zdrženlivě. Především firmy střední velikosti oceňují dnes možnosti, které jim finetrading při financování oběžných aktiv nabízí.

Finetrading – jak se používá?

Slovo samotné v sobě obsahuje anglické “finance” a “trade”, tedy financování obchodu. Jedná se o poměrně přehledný a nebyrokratický nástroj financování skladových zásob a nákupů. Vy si dohodnete s Vaším dodavatelem v tuzemsku či v zahraničí podmínky obchodu tak, jak jste zvyklí. Při odeslání zboží ovšem do obchodu vstoupí finetradingová společnost, která dodavateli okamžitě zaplatí fakturovanou částku. Vám, tedy kupující straně, finetradingová společnost (finetrader) vyměří termín splatnosti až za 6 měsíců u spotřebního zboží, a až 12 měsíců u investičních celků.

Kdy se používá ?

Všude tam, kde

  • - nechcete mít vázané prostředky ve zboží
  • - společnost prožívá rychlou expanzi a potřebuje nakoupit velké množství skladových zásob
  • - při náhlém sezónním zlevnění vstupní suroviny chcete rychle nakoupit větší množství této suroviny, předzásobit se, platbu za tento nákup chcete rozložit na jednotlivé měsíce
  • - můžete díky okamžitým platbám docílit u dodavatelů slevy z nákupní ceny, tzv. skonta
  • - Vaše banka nechce financovat určitou transakci, nebo nechcete dávat majetek bance do zástavy

U většiny německých firem je běžné: Kdo je schopen uhradit faktury dodavatelů do 10ti dnů, má nárok na slevu z ceny, tzv. skonto, zpravidla ve výši 3% fakturované částky. V těchto případech je využití finetradingu a tedy možnosti okamžité platby za dodávky jasnou WIN-WIN situací pro všechny zúčastněné.

 

Jak probíhá obchod?

1. objednáte si zboží jako obvykle
2. zboží je dodáno přímo Vaší firmě
3. prodávající vystaví fakturu na finetradingovou společnost
4. finetrader okamžitě uhradí
5. finetrader Vaší firmě fakturuje s lhůtou splatnosti 120 dní
6. Vy platíte v dohodnuté lhůtě

 

Jaké objemy obchodů jsou možné?

Zpravidla od 100.000,- EUR do několika jednotek milionů EUR na jednu transakci.